Ηλεκτρικά

Νέες αιτήσεις επιδοτήσεις για το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Νέες αιτήσεις επιδοτήσεις για το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Ένα ακόμα βήμα προς την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας προσφέρεται με τη διάθεση επιπλέον 4,6 εκατομμυρίων ευρώ για νέες αιτήσεις στη δράση "Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β Κύκλος". Αυτό ακολουθεί την ανακατανομή του προϋπολογισμού, σε συνέχεια της τροποποίησης της προκήρυξης μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 358265/Β’ 6700/217-11-2023.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες, διατίθενται 3,3 εκατομμύρια ευρώ για νομικά πρόσωπα και 1,2 εκατομμύρια ευρώ για φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα και 100.000 ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα φυσικών προσώπων.