Φορολογήσιμοι ίπποι αυτοκινήτων - ασφάλιστρα τεκμήριο αυτοκινήτου

Οι φορολογήσιμοι ίπποι του αυτοκινήτου σας, βάσει του Άρθρου 4 Νόμος 722/1976, είναι το γινόμενο των κυβικών εκατοστών της μηχανής επί τον συντελεστή 0.007 για επιβατικά αυτοκίνητα και 0.013 για τις μηχανές.
Στην περίπτωση που προκύπτει νούμερο μη ακέραιο στρογγυλοποιούμε με μικρότερο του .5 προς τα κάτω και μεγαλύτερο ή ίσο με .5 προς την επόμενη ακέραια μονάδα.

Οι φορολογήσιμοι ίπποι, αποτελούν και φορολογικό χαρακτηριστικό (το συμπληρώνετε στο Ε1 της εφορίας) αλλά και έχει επίπτωση στα ασφάλιστρα που καλείσθε να πληρώσετε όταν κάνετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ακολουθεί ο πίνακας για να βρείτε εύκολα και γρήγορα τους φορολογήσιμους ίππους του αυτοκινήτου σας. (για τις μηχανές χρησιμοποιήστε τον παραπάνω τύπο)

Πίνακας αντιστοιχίας κυβικών / Φορολογήσιμων Ίππων

κυβικά εκ. φορ. ίπποι
0-642 4
643-785 5
786-928 6
929-1071 7
1072-1214 8
1215-1357 9
1358-1500 10
1501-1642 11
1643-1785 12
1786-1928 13
1929-2071 14
2072-2214 15
2215-2357 16
2358-2499 17
2500-2642 18
2643-2785 19
2786-2928 20
2929-3071 21
3072-3214 22
3215-3357 23
3358-3499 24
3500-3642 25
3643-3785 26
3786-3928 27
3929-4071 28
4072-4214 29
4215-4357 30
4358-4500 31
4501-4642 32
4643-4785 33
4786-4928 34
4929-5071 35
5072-5214 36
5215-5357 37
5358-5499 38
5500-5642 39
5643-5785 40
5786-5928 41
5929-6071 42
6072-6214 43
6215-6357 44
6358-6499 45
6500-6642 46