Νέες αιτήσεις επιδοτήσεις για το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Νέες αιτήσεις επιδοτήσεις για το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Ένα ακόμα βήμα προς την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας προσφέρεται με τη διάθεση επιπλέον 4,6 εκατομμυρίων ευρώ για νέες αιτήσεις στη δράση "Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β Κύκλος". Αυτό ακολουθεί την ανακατανομή του προϋπολογισμού, σε συνέχεια της τροποποίησης της προκήρυξης μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 358265/Β’ 6700/217-11-2023.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες, διατίθενται 3,3 εκατομμύρια ευρώ για νομικά πρόσωπα και 1,2 εκατομμύρια ευρώ για φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα και 100.000 ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα φυσικών προσώπων.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αιτήσεων για ηλεκτρικά ποδήλατα νομικών προσώπων, καθώς υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι τροποποιήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων στο πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2".

Εκτός από τον επιπλέον προϋπολογισμό των 4,6 εκατομμυρίων ευρώ για περισσότερες αιτήσεις σε κατηγορίες με μεγαλύτερη ζήτηση, κεφάλαια αποδεσμεύονται καθημερινά από ανενεργές αιτήσεις. Αυτά επαναδιατίθενται για επιδότηση πολιτών που έχουν προχωρήσει σε παραγγελία ή αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Με την άμεση εφαρμογή του ενδιάμεσου σταδίου 45 ημερών για την υποβολή παραγγελίας με προκαταβολή και του 8μήνου, προγραμματίζεται να απελευθερωθούν περισσότερα κεφάλαια, επιτρέποντας την αποδοχή νέων αιτήσεων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει την αυξανόμενη δημοφιλία του προγράμματος και την αυξανόμενη υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.