ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι δια νόμου υποχρεωτική. Παρέχει κάλυψη σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα - οδηγός προκαλέσουν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους.

Έχοντας ασφάλεια αυτοκινήτου, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει οικονομικά τους εμπλεκόμενους σε ατύχημα οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν υψηλές οικονομικές αξιώσεις από τον οδηγό του οχήματος.

Η ασφάλεια οχημάτων έναντι τρίτων (αστική ευθύνη έναντι τρίτων) είναι λοιπόν υποχρεωτική.
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων είναι οι πιθανές υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που εν δυνάμει μπορεί να προκληθούν από το όχημα σας. Για αυτό όλα τα συμβόλαια περιλαμβάνουν την κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες μέχρι 750.000 € και υλικές ζημίες μέχρι 750.000 €.

Επίσης εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, ως κάτοχος ασφάλειας αυτοκινήτου έχετε την δυνατότητα να προστατέψετε το όχημα σας με έξτρα καλύψεις, όπως :

  • Φωτιά
  • Κλοπή
  • Νομική προστασία
  • Ίδιες ζημίες
  • Οδική βοήθεια κ.α

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας όσον αφορά τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, επικοινωνήστε με την ασφαλιστική εταιρία σας ή τον ασφαλιστή σας.

Επίσης να σημειωθεί ότι το πρόστιμο για κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, ανέρχεται στα 500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες.

Συμπερασματικά είναι προς όφελός σας να έχετε ασφάλεια αυτοκινήτου.