Τέλη κυκλοφορίας 2019 - Αναλυτικά

Το οικονομικό επιτελείο μετά την σχετική εξέλιξη και λόγω έλλειψης χρόνου για περαιτέρω διαπραγμάτευση αποφάσισε τις όποιες αλλαγές να τις μεταθέσει για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2020.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, μέσω τραπεζών ή μέσω e-banking καθώς σε διαφορετική περίπτωση το τίμημα των Τελών Κυκλοφορίας διπλασιάζεται για όσους δεν τα εξοφλήσουν μέχρι τέλος του έτους.

Για την πληρωμή μέσω τραπεζών, οι ιδιοκτήτες των Ι.Χ. θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σχετικά έντυπα από το Taxis.

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019 θα παραμείνουν τα ίδια με το προηγούμενο έτος (2018) σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η υφυπουργός Οικονομικών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν επεξεργάζεται κάποια αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2019.

Το συνολικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι κάτοχοι Ι.Χ. για το 2019, ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη θα αναρτηθούν στο Taxisnet στις επόμενες μέρες και η εξόφληση των τελών θα γίνει έως το τέλος του έτους αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος .

Συνεπώς τα τέλη κυκλοφορίας 2019 θα έχουν ως εξής:

«Α. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

α) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομημένα για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι τις 31.10.2010 και μοτοσικλέτες με δύο μοτοσυκλέτες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ταξινόμησής τους στην Ελλάδα , βάσει του κυλίνδρου του κινητήρα τους, ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας(σε Ευρώ)
Α΄ Έως 300 22
Β΄ 301-785 55
Γ΄ 786-1071 120
Δ΄ 1.072-1.357 135
Ε΄ 1.358-1.548 225
ΣΤ΄ 1.549-1.738 250
Ζ΄ 1.739-1.928 280
Η΄ 1.929-2.357 615
Θ΄ 2.358-3000 820
Ι΄ 3.001-4.000 1.025
Κ΄ 4.001 και άνω 1.230

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα απο το 2001 έως το 2005 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας(σε Ευρώ)
Α΄ Έως 300 22
Β΄ 301-785 55
Γ΄ 786-1071 120
Δ΄ 1.072-1.357 135
Ε΄ 1.358-1.548 240
ΣΤ΄ 1.549-1.738 265
Ζ΄ 1.739-1.928 300
Η΄ 1.929-2.357 630
Θ΄ 2.358-3000 840
Ι΄ 3.001-4.000 1.050
Κ΄ 4.001 και άνω 1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας(σε Ευρώ)
Α΄ Έως 300 22
Β΄ 301-785 55
Γ΄ 786-1071 120
Δ΄ 1.072-1.357 135
Ε΄ 1.358-1.548 255
ΣΤ΄ 1.549-1.738 280
Ζ΄ 1.739-1.928 320
Η΄ 1.929-2.357 690
Θ΄ 2.358-3000 920
Ι΄ 3.001-4.000 1.150
Κ΄ 4.001 και άνω 1.380

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανα χλμ) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0-90 0
91-100 0,90
101-120 0,98
121-140 1,20
141-160 1,85
161-180 2,45
181-200 2,78
201-250 3,05
Άνω των 251 3,72
Για τα Ε.Ι.Χ ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) : 140 ευρώ

Τι ισχύει για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Τα υβριδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα με κινητήρα έως και 1.548 κυβικά εκατοστά.
Για τα οχήματα με μεγαλύτερο κινητήρα (από 1.549 κ. εκ. και άνω) τα τέλη κυκλοφορίας θα αντιστοιχούν στο 60% των τελών κυκλοφορίας για τα συμβατικά αυτοκίνητα, αναλόγως με την πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης.

Πως θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2019

Αρχικά, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis «Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων» στην ιστοσελίδα www.aade.gr.
Στην Υπηρεσία προς τους Πολίτες επιλέξτε την ένδειξη Οχήματα
Συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
Συμπληρώνετε τον αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
Συμπληρώνετε το έτος τελών κυκλοφορίας
Επιλέγετε «Αναζήτηση»
Επιλέγετε «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»
Η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, μέσω τραπεζών ή μέσω e-banking καθώς σε διαφορετική περίπτωση το τίμημα των Τελών Κυκλοφορίας διπλασιάζεται για όσους δεν τα εξοφλήσουν μέχρι τέλος του έτους.

Τέλη και τεκμήρια διαβίωσης

Μόνο με την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να «γλιτώσει» από την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας αλλά και το τεκμήριο διαβίωσης.
Η κατάθεση πινακίδων γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τρίτο, αποκλειστικά με χειρόγραφο τρόπο.