Τέλη κυκλοφορίας 2015 - Αναλυτικά

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 διαμορφώνονται με βάση τα κυβικά του κάθε Ι.Χ. και την εκπομπή ρύπων
Για το ακριβές ποσό που θα κληθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώσουν για τα τέλη κυκλοφορίας του 2015, δείτε τους παρακάτω πίνακες :

Από 51 έως 300 κυβικά εκατοστά, 22 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.ε., 55 ευρώ
Από 786 έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.ε. 300 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.ε. 660 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.ε. 880 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.ε. 1.000 ευρώ
Από 4.001 κ.ε. και άνω 1.320 ευρώ

Οχήματα με ταξινόμηση από 1/11/2010 (με βάση τις εκπομπές ρύπων)

Από 0 - (γραμμάριο ανά χιλιόμετρο) μηδενικό κόστος.
Από 101 - 120 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0,90 ευρώ
Από 121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ
Από 141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ
Από 161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ
Από 181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ
Από 201 - 250 (γρ./χλμ.) 2,80 ευρώ
Ανω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ

Μπορείτε να εκτυπώσετε απο το διαδίκτυο τα τέλη κυκλοφορίας 2015 και να τα εξοφλήσετε σε Ελτά και τράπεζες.

Για να τυπώσετε την ταυτότητα οφειλής, θα πρέπει να:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gsis.gr
Επιλέγετε υπηρεσίες προς πολίτες
Επιλέγετε την εφαρμογή (έντυπα τελών κυκλοφορίας)
Συμπληρώνετε το ΑΦΜ και την πινακίδα του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας - μηχανής και το σύστημα σας δίνει τα στοιχεία του οχήματος.
Εκτυπώνετε το έντυπο οφειλής και το προσκομίζετε στα ΕΛΤΑ ή σε τράπεζα της επιλογής σας.

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν με την άδεια κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου να μεταβούν στις τράπεζες και να πληρώσουν απευθείας τα τέλη κυκλοφορίας και να παραλάβουν τη σχετική απόδειξη.