Όροι χρήσης

1. Η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου asfalistra.org αποτελεί πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη εκ μέρους του ηλεκτρονικού επισκέπτη.

2. Η πρόσβαση στο http://asfalistra.org καθώς και η χρήση μέρους ή όλων των πληροφοριών και δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτά, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ηλεκτρονικού επισκέπτη.

3. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά τιμές υπηρεσιών και προϊόντων, τιμοκατάλογοι και τιμολόγια, όροι πώλησης, νομοθεσία και νομολογία, συνήθεις πρακτικές κλπ, προέρχονται αποκλειστικά από τρίτους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς φορείς κλπ, στις πράξεις και αποφάσεις των οποίων καμία δικαιοδοσία ή έλεγχο έχουμε και στις παρεχόμενες πληροφορίες των οποίων κανένα τρόπο εξακρίβωσης διαθέτουμε. Αν έχετε σκοπό, λοιπόν, να βασιστείτε στις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξακρίβωση των πληροφοριών και δεδομένων του και για την επιβεβαίωση της ακρίβειας τους, της επικαιρότητας τους, της ισχύος τους και της πληρότητά τους, πριν προβείτε ή δεν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Ο ηλεκτρονικός επισκέπτης είναι εις γνώσιν και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι καμία απολύτως ευθύνη θα γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιηθεί ή δεν πραγματοποιηθεί βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα οποιασδήποτε πραγματοποιηθείσας ή μη πραγματοποιηθείσας ενέργειας.

4. Αυτός ο ιστότοπος ( http://asfalistra.org )περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή δικαιοδοσία σχετικά με το περιεχόμενό τους. Δεν ευθυνόμαστε, λοιπόν, για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρούμε συνδέσμους, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

5. Διαφήμιση - Cookies
Χρησιμοποιούμε προϊόντα τρίτων για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε το asfalistra.org.
Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες (μη συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, τη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ή τον αριθμό τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλους δικτυακούς τόπους για την παροχή διαφημίσεων για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική αυτή και τις επιλογές σας σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες όπως επίσης το πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρακτική αυτή κάντε κλικ εδώ.

6. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένο στο http://asfalistra.org χωρίς καμία προειδοποίηση